30/10/2014 14:35:08 
Η δημοπρασία δεν υπάρχει ή έχει λήξει περισσότερες από 90 ημέρες πριν.